21. 12. 2007

Vyšetrenie chrbtice

Skúšky chrbtice:

Schoberova skúška - hodnotí sa rozvíjanie driekovej chrbtice, označíme 10cm smerom nahor od spojnice spina iliaka posterior superior, pacient urobí predklon. Pri normálnej pohyblivosti v drieku sa vzdialenosť predĺži o 4-6 cm.

Stiborova skúška - hodnotí sa rozvíjanie hrudníkovej a driekovej chrbtice, od spojnice spina iliaca posterior superior sa zmeria vzdialenosť po C7. Vzdialenosť sa pri predklone zväčší o 7-10 cm.

Ottova inklinačná a reklinačná skúška – hodnotí sa rozvíjanie hrudníkovej chrbtice pri predklone a záklone, na tŕňový výbežok Th1 urobíme značku od ktorej smerom nadol odmeriame 30 cm, aj tento bod označíme. Pri predklone sa vzdialenosť zväčší o 3-4 cm, pri záklone sa vzdialenosť zmenší o 2-3 cm.

Thomayerova skúška – meria sa vzdialenosť koncov prstov od podložky pri predklone s plne extendovanými kolenami.

Skúška lateroflexie – vyšetruje sa v stoji spojnom, HK pripažené, pravítko spustíme vo vertikálnom smere nadol od konca prostredného prsta ruky. Pacient urobí úklon a ruka voľne kĺže po pravítku. Normálne sa pohybujú hodnoty medzi 20-25 cm.

Forestiér - meria sa predsunuté držanie hlavy a väčšia kyfóza hrudníkovej chrbtice. Pri meraní sa hrudníková chrbtica (sedacia časť a päty) dotýka steny a hlava je v základnej polohe.
Čepojova dištancia – hodnotí sa rozvíjanie krčnej chrbtice, od C7 sa nameria 8 cm smerom nahor a táto vzdialenosť sa pri predklone predĺži o 3 cm.

10. 12. 2007

Logo

Toto je logo blogu fyzioterapia.

Ako sá vám páči?

Zahlasujte prosím v ankete, poprípadne vložte Váš komentár jednoduchým spôsobom pod článok?

Ďakujem !

9. 12. 2007

Chrbtica - Columna vertebralisChrbtica človeka :
Je tvorená z 33 až 34 stavcov (lat. vertebrae), medzistavcových platničiek (lat. disci intervertebrales) a väzov. Stavce sú krátke kosti, z ktorých každý má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch (lat. foramina magna) vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miešne nervy.

Embryonálny vývoj chrbtice :
Chrbtica sa vyvíja zo somitov, ktoré sa postupne diferencujú na jej jednotlivé časti - stavce a medzistavcové platničky. Počas vývoja sa somity vytvárajúce stavce polohovo posúvajú oproti myotómom - základom budúceho svalstva. Tento proces sa označuje ako resegmentácia stavcov. Výsledkom je stav, kedy svaly prebiehajú od jedného stavca k druhému a môžu tak nimi pohybovať.


Stavba :
Chrbtica siaha od spodiny lebky až po panvu. Tvorí priemerne 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi cca 20% z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá. Vytvára krčnú (vrchol vo výške C4/5) a driekovú lordózu (vrchol L3/4) - prehnutie dopredu; a hrudnú (vrchol v Th6/7) a krížovú kyfózu (prehnutie dozadu). Zakrivenia sa vyvíjajú postupne, typické esovité prehnutie vzniká až v odbdobí, kedy sa dieťa naučí chodiť. Chrbtica je za normálnych okolností mierne zakrivená i vo frontálnej rovine - tzv. fyziologická skolióza.

Delí sa na 5 častí, podľa ktorých sú pomenované aj stavce.
Chrbtica je zložená zo:

7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales)
5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrče (lat. os coccygeum)
Stavce sú v medicíne označované veľkým písmenom alebo skupinou písmen podľa latinského názvu časti, v ktorej sa nachádzajú a číslom. Napríklad: C3, Th5, L4, S1 a Cocc.


Fyziológia :
Chrbtica je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺby s rebrami, to znamená nesie hrudný kôš, a má preto význam pri dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzprimenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej oblasti.


Pohyblivosť chrbtice:

Základné pohyby, ktoré umožňujú medzistavcové spojenia sú:

Predklon (lek. anteflexia) a záklon (lek. retroflexia), obidva maximálne o 90°.
Úklon (lek. lateroflexia) do strán je možný v krčnej chrbtici o 30°, v driekovej chrbtici o 35°.
Otáčanie (lek. rotácia alebo torzia) je najlepšia v krčnej chrbtici, okolo 65°, v hrudnej chrbtici je okolo 30° a v driekovej je takmer nemožná, maximálne je to 10°. Celková rotácia hlavy oproti panve sa pohybuje medzi 90 až 120°.
Chrbtica má tzv. funkciu pufra čo znamená, že funguje ako tlmič nárazov; napomáha tomu i jej zakrivenie a pružné medzistavcové platničky. Jej stabilitu okrem spojení chrbtice v hlavnej miere zabezpečujú svalový korzet, tj. množstvo svalov a väzov, ktoré ju spevňujú, udržujú jej formu a umožňujú príslušné synchrónne pohyby.


Choroby chrbtice :

Choroby a lekárske výkony súvisiace s chrbticou sa začínajú na spondyl- alebo vertebr-.

dorzalgia a lumbalgia - bolesť chrbta,
skolióza - prehnutie chrbtice do strany,
osteochondróza chrbtice - degeneratívne zmeny medzistavcovej platničky.

Našiel som výborný anatomický atlas na: http://www.univie.ac.at/anatomie2/plastination.html

3. 12. 2007

5 Tibetanov

Tak Vám ponúkam video výbornej cvičebnej jednotky na každý deň ktoré som stiahol na you tube( trocha rýchle, ale lepšie ako nič ). !!! Pozor sústredte sa na dýchanie . A prečítajte si pár informácii pred tým ako začnete cvičiť.

Päť Tibeťanov je 5 energetických jogových cvičení, ktoré stimulujú základné energetické centrá v tele. Nárast vnútornej energie spôsobuje uzdravenie z chorôb, nárast celkovej vitality organizmu, omladnutie, zastavenie starnutia.

V tele sú energetické centrá (čakry) ktoré sa podobajú na rotujúci vír energie. Ak je v týchto centrách dosť energie a centrá navzájom harmonicky spolupracujú, človek je zdravý. Ak je v niektorom energetickom centre málo energie (energetický vír rotuje pomaly), časť tela ochorie (staroba). Ak je v niektorom centre energie priveľa (energetický vír rotuje príliš rýchlo), telo sa dostane do nevyváženého stavu a tiež ochorie (nervozita, úzkosť).

Každá čakra má priamy vplyv na niektorú žľazu s vnútorným vylučovaním a hormóny riadia proces starnutia.

Za 5 až 9 týždňov sa dá vypracovať až na konečný počet 21 opakovaní z každého cviku. Ak budeš každý deň cvičiť týchto 21 opakovaní, tvoje telo bude mať trvalo energiu 25 ročného človeka. Sú registrované prípady ľudí, ktorým sa vo vysokom veku zlepšil zrak, tak že odložili okuliare, stmavli im prešedivelé vlasy, stratili sa im starecké škvrny na koži, vyliečili sa z ekzémov a mnohých ďalších chorôb.

Už po prvom týždni cvičenia pocítiš prílev vnútornej životnej energie, nebudeš cez deň unavený, nebudeš potrebovať kávu a budeš výkonný až do neskorej noci.

Cvičenia vyvinuli pravdepodobne budhistickí mnísi z tibetského kláštora Šangri-La a korene majú v joge.
Pravidlá pri cvičeniach :
Dobre sa rozcvič, so zameraním na chrbticu! Cvičenia sú namáhavé na chrbticu a chrbtové svaly.
Dýchaj plynulo, pomaly a čo najhlbšie.
Prvý týždeň cvič len 3 opakovania z každého cviku, druhý týždeň 5 opakovaní, potom 7, 9, 11, ..., 21. 21 opakovaní stačí.
Cvič každý deň, ak chceš pocítiť účinok cvičení naplno. Raz do týždňa môžeš cvičenie vynechať, ale viac nie.
Medzi jednotlivými sériami cvikov môžeš robiť krátke prestávky na pár hlbokých nádychov.
Pri NÁDYCHU si predstav, že ťa napĺňa pocit blaženej spokojnosti.
Pri VÝDYCHU si predstav, že sa stráca všetko napätie zo svalov, cítiš sa uvoľnený.
Na cvičenie používaj podložku (molitan, deka, koberec).
Zapoj do regenerácie svojho tela aj mozog. Predstavuj si že si mladý, silný a krásny a mozog ti to splní.
Rozcvička
Cvičenia sú namáhavé na chrbticu - najmä na kríže a krčnú časť, a na zápästné kĺby. Pred cvičením je potrebné aby sa všetky kĺby, šľachy a svaly zahriali.
Krúž zápästiami oboch rúk na všetky strany.
Mávaj rukami ako keby si plával aby sa zahrial ramenný kĺb.
Otáčaj hlavu doprava - doľava, hore - dolu. Skloň hlavu k ľavému a potom k pravému plecu.
Vystri ruky nad hlavu a ukláňaj sa doprava - doľava.
Vystri ruky nad hlavu a ukláňaj sa dopredu a dozadu. Skús sa dotknúť čelom kolien.
Urob pár drepov s výponom na špičkách.

1. Tibeťan

Východisková poloha :
Postav sa a rozpaž ruky rovnobežne s podlahou.
Otáčaj sa v smere hodinových ručičiek. 1 cvik = 1 otáčka.
Ak chceš zmenšiť pocit závratu, nájdi si bod pred sebou. Pri otáčaní sa snaž udržať na ňom pohľad čo najdlhšie (keď sa bod pri otočení stratí z dohľadu, rýchlo otoč hlavu aby si znovu mohol sledovať daný bod).
UVOĽNENIE (po ukončení série) :
Ostaň stáť s rozkročenými nohami, vystri ruky pred seba, spoj dlane v úrovni hrudnej kosti a pozeraj na palce. Pomôže ti to získať rovnováhu.
2. Tibeťan
Východisková poloha :
Ľahni si na podložku, na chrbát. Vystri ruky pozdĺž tela, dlane smerom k zemi, prsty vedľa seba.
Pri NÁDYCHU zdvihni hlavu a tlač bradu na hrudník. Súčasne zdvihni nohy do zvislej polohy. Chrbát ostáva celý na podložke (najmä dolná časť).
Ak sa dá natiahni nohy smerom k hlave. Kolená by mali byť vystreté.
Ak trpíš nadmerným prehnutím bedrovej chrbtice (hyperlordóza), zohni kolená, a až z tejto polohy dvíhaj nohy. Pri spúšťaní nôh tiež najprv zohni kolená a potom spusti nohy na zem a na zemi vystri nohy.
Pri VÝDYCHU pomaly polož hlavu na zem a súčasne spúšťaj nohy na zem.

3. Tibeťan


Východisková poloha :
Kľakni si so vzpriameným telom. Opieraj sa o prsty na nohách. Rukami sa chyť za stehná (alebo si ruky opri o hrebeň bedrovej kosti vzadu).
Skloň hlavu dopredu, bradu pritlač na hrudník.
Pri NÁDYCHU opatrne zakloň hlavu aj chrbticu dozadu (ohýbaj len hrudné stavce nie bedrá). Opieraj sa o rukami o stehná.
Zakloň sa len tak ďaleko ako ťa chrbtica pustí, nerob to násilne, lebo si ublížiš. Pri zakláňaní udržuj napäté svaly v oblasti chrbtice, najmä na krku, aby nedošlo k poškodeniu chrbtice.
Pri VÝDYCHU sa vráť do východiskovej polohy (vzpriamená poloha).

4. Tibeťan

Východisková poloha :
Sadni si s nohami vystretými dopredu, chodidlá asi 30 cm od seba, telo vzpriamené (vzpriamená napnutá chrbtica), ruky polož dlaňami na zem vedľa zadku.
Skloň hlavu dopredu, bradu pritlač na hrudník.
Pri NÁDYCHU pomaly zakloň hlavu a zároveň dvíhaj telo na vystretých ramenách.
Trup a stehná budú rovnobežné so zemou, ruky a lýtka sú kolmo na zem (vyzeráš ako stôl).
Na chvíľu napni všetky svaly v tele, ale nezadržiavaj dych.
Pri VÝDYCHU sa vráť do východiskovej polohy. Narovnaj chrbticu.


5. Tibeťan

Východisková poloha :
Ľahni si na zem tvárou smerom k zemi, opri sa o vystreté ruky, prsty na nohách sú zohnuté. Ruky aj nohy sú od seba vzdialené asi 60 cm (na šírku ramien), ruky aj nohy sú vystreté. Chrbtica je prehnutá nadol. Napni sedacie svaly aby sa chránila bedrová časť chrbtice. Cvik vykonávaj naboso na protišmykovej podložke (na kachličkách, parketách, nie na koberci), aby sa energia nespotrebovala na udržiavanie rovnováhy.
Opatrne zakloň hlavu čo najviac dozadu.
Pri NÁDYCHU zdvihni telo v bokoch aby vytvorilo obrátené písmeno "V". Súčasne skloň hlavu dopredu, bradu pritlač na hrudník.
Pri VÝDYCHU nechaj klesnúť telo do východiskovej polohy.
Klesaj čo najhlbšie, takmer až po zem (len ak si pokročilý cvičenec).

6. Tibeťan
6 Tibeťan sa nemusí cvičiť pravidelne preto nepatrí do normálnej zostavy. Tento cvik presúva sexuálnu energiu z dolných čakier spojených s pohlavnými orgánmi do horných čakier, ktoré túto energiu rozdelia do celého tela.
Tento cvik nie je vhodné cvičiť pokiaľ sa chystáš byť sexuálne aktívny. Naopak pokiaľ pociťuješ prebytok sexuálnej energie, tento cvik ťa zbaví napätia a pomôže ti získať rovnováhu.
Počet opakovaní je individuálny, obvykle stačia 3 opakovania.
Východisková poloha :
Postav sa vzpriamene.
Zhlboka vydýchni a vypusti z pľúc všetok vzduch, pritom sa opri rukami o kolená. Vydýchni aj zvyšok vzduchu z pľúc.
Zo zadržaným dychom, s prázdnymi pľúcami sa narovnaj späť do vzpriamenej polohy.
Daj si ruky vbok a tlač ich dolu, tým sa ti vysunú plecia hore. Brucho čo najviac vtiahni a vypni hrudník.
Zotrvaj v tejto polohe tak dlho ako len môžeš.
Keď si nútený sa nadýchnuť, nadýchni sa nosom, vydýchni ústami. Pri výdychu uvoľni ruky a nechaj ich voľne visieť vedľa tela. Viac krát sa zhlboka nadýchni a vydýchni.

UVOĽNENIE
Po ukončení všetkých cvikov si ľahni a uvoľni si všetky svaly, aby ti v nich neostalo napätie.

Prajem dobré cvičenie M.M