29. 2. 2008

Účinky masáže

Účinky masáže na organizmus môžu byť:
a) priame - vyvolávajú fyzikálne a biochemické zmeny v tkanivách
b) nepriame - sú sprostredkované nervovým a endokrinným systémom

Priame účinky sa prejavujú:
- zvýšením prekrvenia
- zlepšením vstrebávania edémov, výpotkov, krvných výronov ,
- zrýchleným odstraňovaním látok vyvolávajúcich únavu,
- zlepšením výživy,
- zlepšením toku miazgy ( lymfy),
- zlepšením svalovej činnosti,
- zvýšením alebo znížením svalového tonusu,
- rozrušením zrastov v tkanivách ,
- urýchleným odstraňovaním povrchových zrohovatených vrstiev na koži ,
- zvýšením sekrécie potných žliaz a normalizáciou napätia kože,


Výsledkom týchto zmien je zlepšenie činnosti tkanív a zníženie bolestivosti. Dráždením svalových nervových zakončení - proprioreceptorov sa zlepšuje výživa svalov čo je jeden z najdôležitejších účinkov klasickej masáže.

Nepriame účinky sa prejavujú týmito zmenami:
- zlepšením prietoku krvi na periférii na základe miestneho účinku,
- urýchlením toku žilovej krvi a teda priaznivým účinkom na činnosť srdca
- zvýšeným prekrvením telových orgánov
- zlepšením výmeny CO2 O2 v pľúcach, pri vnútornom dýchaní a v termoregulačných procesoch

Celkové účinky - dráždenie nervových zakončení a vznik biologicky aktívnych látok ( amínov) má aj celkové účinky - prejavujú sa zmenou vegetatívnej rovnováhy, zrýchlením látkovej premeny a činnosti žliaz s vnútornou sekréciou - masáž má celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť a ovplyvňuje stav CNS, ktorý spätne pôsobí na periférne orgány a ich funkciu

Klasická masáž

Klasická masáž - je sústava masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele pacienta ( koži, podkožných fasciách, svaloch) - dosiahnutie preventívneho a liečebného účinku si vyžaduje aplikáciu niekoľkých masáži po sebe v jednej kúre - podľa spôsobu aplikácie mechanických podnetov rozlišujeme :
a) manuálna masáž
b) prístrojová masáž
b) kombinovaná masáž

Podľa liečebných účinkov rozdeľujeme manuálnu masáž na:
a) klasická masáž
b) reflexná masáž
c) manuálna lymfodrenáž

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme:
a) lokálna masáž
b) celková masáž

Celková masáž môže byť podľa spôsobu vykonávania dvojaká:
1. vzostupná - vykonáva sa v poradí DK - zadná plocha, chrbát, DK - predná plocha, brucho, hrudník, HK, šija, plecia, hlava , tvár
2. zostupná - hlava, HK, hrudník, brucho, DK - predná plocha, šija, plecia, chrbát, DK - zadná plocha ( indikovaná u ľudí s vysokým krvným tlakom).

Podľa požadovaného účinku môže byť masáž:
a) upokojujúca
b) povzbudzujúca