7. 2. 2008

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (postupujúci zápal kĺbov) je zdĺhavé , chronické ochorenie zápalového charakteru. Postihuje predovšetkým kĺby a podľa toho sa označuje názvom artritída (arthritis, artritída- zápal kĺbov). Chorobný proces však nepostihuje iba kĺby, ale aj ďalšie zložky pohybovej sústavy (svaly a šľachy) a vnútorné orgány. Ide teda o celkové ochorenie. Pri ťažšom priebehu skracuje život a vo väčšine prípadov ho značne znepríjemňuje.
Pravú príčinu R.A. zatiaľ nepoznáme. Zaujímavé je, že postihuje tri až štyri razy častejšie ženy ako mužov. Začína sa zvyčajne v strednom veku, no môže sa vyskytnúť aj u detí (dokonca už po 1. roku) alebo u starších ľudí. Jej výskyt zaznamenávame u všetkých rás a národov, žijúcich v rozličných klimatických podmienkach. U nás postihuje 0,5-1% obyvateľov. Zápalový proces sa začína na vrstve vystielajúcej kĺbové plochy a puzdro z vnútornej strany (teda na synoviálnej blane) a je veľmi úporný. Preniká do hĺbky na chrupku i priľahlú kosť a postupne ich rozrušuje. Kĺby opúchajú a ich pohyblivosť sa obmedzuje. Svaly ochabujú, chorý sa cíti celkove slabý, máva zvýšenú teplotu a stráca hmotnosť. Priebeh choroby je kolísavý. To znamená, že obdobia zhoršenia sa striedajú s obdobiami pokoja, keď sa postihnutý cíti lepšie. Žiaľ, zlepšenie je iba prechodné.

Príznaky a priebeh ochorenia

Začiatok ochorenia býva taký nenápadný, že sa nedá presnejšie časovo vymedziť. Prvým príznakom bývajú zvyčajne mierne, postupne sa zosilňujúce bolesti v kĺboch. Vo väčšine prípadov sú ako prvé postihnuté drobné kĺby na rukách a nohách. Chorý nemôže zovrieť ruky v päsť a pri umývaní v studenej vode pociťuje nepríjemnú bolesť. Ťažšie vstáva z postele a bolestivé sú aj prvé kroky. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický vretenovitý opuch na prstoch rúk. Neskôr sa chorobný proces šíri na ďalšie kĺby, lakte, ramená, kolená a členky. Poradie kĺbov zasiahnutých zápalom však môže byť rozdielne, napr. ako prvé môžu byť postihnuté kolená. Opuchy sú zvyčajne symetrické na obidvoch končatinách a nepríjemne bolia. Jedným z typických príznakov reumatoidnej artritídy je aj pocit stuhnutosti či nepružnosti v postihnutých kĺboch v ranných hodinách po prebudení. Čím viac sa chorobný proces prehlbuje a je aktívnejší, tým výraznejšia je ranná stuhnutosť a o to dlhšie trvá. V ťažších prípadoch je to aj niekoľko hodín, pričom rozhýbanie je veľmi bolestivé.
Reumatoidná artitída sa prejavuje zároveň celkovými príznakmi, najmä horúčkami, nápadnou slabosťou a chudnutím. Chorobný proces potvrdzujú aj výsledky laboratórnych vyšetrení (zvýšená sedimentácia, málokrvnosť a pozitívne hodnoty viacerých laboratórnych testov). O diagnóze možno jednoznačne rozhodnúť na základe prítomnosti tzv. reumatoidného faktora v krvi a charakteristického röntgenového nálezu na postihnutých kĺboch.