7. 9. 2008

Stimulácia kožných receptorovChlad , dotyk, tlak, teplo, - využívame stimuláciu exteroreceptorov, ktoré sa nachádzajú v koži a podkoží . Facilitácia dotykom sa využíva pri Vojtovej metóde, kde sa dotykom ,aj tlakom na spúšťové zóny podráždia exteroreceptory (aj proprioreceptory) ,čím sa vyvolávajú pohybové vzorce.
Je veľmi dôležité kde sa dotýkame pacienta pri kladení odporu alebo vedení pohybu. Vždy sa dotýkame len tej časti tela, kde chceme aby sa aktivovali svalové skupiny , čo je dôležité aj z hľadiska vedenia smeru pohybu (Kabátová metóda). Ďalším dôležitým zdrojom aferentácie je trenie kefovanie pokožky. Facilitácia dotykom sa využíva aj pri hipoterapii a orofaciálnej stimulácií .
Krausové telieska – reagujú na chladivé podnety , ktoré môžeme využiť nielen facilitačne (napr. trenie malej plochy kockou ľadu pôsobí dráždivo na sval), ale aj inhibične ( kryoterapia na ovplyvnenie spasticity..
Ruffiniho telieska - nachádzajú sa v koži označujeme ich ako tepelné receptory. Teplo môžeme tiež považovať za facilitačný prvok, ktorý nám optimálne pripraví vhodné podmienky pre svalovú kontrakciu, ale aj relaxáciu.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia