23. 3. 2008

Publikuj na fyzioterapia.blogspot.com


Si fyzioterapeut , ergoterapeut, športový lekár, fyziater , neurológ , internista, ortopéd, chirurg, študent ... a máte diplomovanú prácu , článok, referát, ktorý by sa obsahovo hodil na http://fyzioterapia.blogspot.com/ .

Prosím Vás pošlite ho s krátkym popisom o sebe (v prípade ak chcete aby bolo zverejnene Vaše meno) na : health.administ@gmail.com


Podnety na zdokonalenie blogu, kritiku mailujte na : health.administ@gmail.com

Srdečne ďakujem všetkým za spoluprácu a dúfam že tento jednoduchý projekt sa bude naďalej rozvíjať aj za Vašej pomoci.

S pozdravom Marek Maron

Fyzioterapia vracia do života

Som diplomovaný fyzioterapeut a prinášam Vám jedno pekné video, o dôležitosti práce fyzioterapeuta . Fyzioterapia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každej atletickej prípravy športovcov. Zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri získaní stratených pohybových schopností ľudského organizmu. Príprava vrcholových športovcov a rehabilitácia po športových úrazoch je v rukách fyzioterapeuta .
Čo ma ale dosť mrzí je , že na Slovensku je dosť slabá spolupráca športových klubov s kvalitnými fyzioterapeutmi a ich práca je často finančne podhodnotená.

20. 3. 2008

Diskusia:

Je podľa Vás práca fyzioterapeuta na Slovensku dostatočne ohodnotená?

DISKUSIA

Blog fyzioterapia.blogspot.com má od dnes novú rubriku pod názvom DISKUSIA.
Môžete v nej vyjadriť svoj komentár na aktuálnu tému .

Klimatoterapia

Klimatoterapia -klimatická liečba - je jednou z metód fyzikálnej terapie, ktorá využíva účinné faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia, liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnove stratených funkcií a schopností organizmu.

13. 3. 2008

Fototerapia polarizovaným svetlom - Biolampa

Prirodzeným zdrojom polarizovaného svetla je mesiac, najmä ak sa nachádza vo fáze splnu .
Procedúra sa aplikuje políčkovou metódou a trvá 5minút - lokálne ožiarenie aplikujeme políčkovou metódou na indikované miesto od odkrytého povrchu tela zo vzdialenosti 3-5cm na každé políčko s veľkosťou 25cm2 .
Pri celkovej aplikácii je zdroj žiarenia vzdialený od povrchu tela pacienta 1m .
Účinky, indikácie a kontraindikácie sú rovnaké ako pri laseroterapii.

Fototerapia polarizovaným svetlom, Laser


Laser - je prístroj, ktorý uvoľňuje energiu vo forme úzkeho zväzku elektromagnetického žiarenia s charakteristickými vlastnosťami :
a) monochromatické – má konštantnú vlnovú dĺžku,
b) koherentné – kmitanie je rytmické, svetlo kmitá v jednej fáze, c) polarizované – vlnenie len v jednej rovine,
d) paralelné – má malú rozbiehavosť, nerozptyľuje sa - laserový lúč má vysokú energiu - pri laseroterapii sa využívajú termické a fotochemické účinky . Ovplyvnením biochem. reakcií v bunkách a tkanivách organizmu sa prejavuje analgetický, protizápalový, protiedematózny a biostimulačný efekt terapie –

Aplikačná technika môže byť: statická – bodová alebo dynamická – plošná.
Pri aplikácii treba dôsledne dodržiavať bezpečnostné opatrenia dané normami podľa zaradenia prístrojovej techniky do príslušnej bezpečnostnej triedy, pri práci s lasermi 1.triedy nie sú potrebné osobitné opatrenia, pri práci s lasermi ďalších tried hrozí poškodenie zraku, preto treba používať špeciálne ochranné okuliare. Laseroterapiu aplikuje lekár alebo fyzioterapeut.Účinky laseroterapie na organizmus :
1. stimulácia biologických procesov
a) na humorálnej úrovni – ovplyvňuje homeostázu a úroveň pH zasahuje do tvorby ATP podporuje tvorbu neurotransmiterov
b) na membránovej úrovni – zvyšuje metabolizmus buniek podporuje transmembránový prenos zvyšuje membránový potenciál aktivuje pumpu Na – K
c) na bunkovej úrovni – stimuluje mitózu zvyšuje aktivitu fagocytov zvyšuje aktivitu leukocytov, imunoglobulínov zvyšuje aktivitu makrofágov, fibroplastov
d) na tkaninovej úrovni – podporuje vazodilatáciu zlepšuje resorpciu edémov zvyšuje tvorbu kolagénu a granulácií
2. analgetický účinok

a) lokálny – cez tkaninový nervový systém zabezpečením zvýšeného prahu dráždivosti

b) celkový – zabezpečený zvýšeným uvoľňovaním serotonínu, prostaglandínov a beta endorfínov

Aplikácia - dávkovanie je prísne individuálne - lúč preniká do hĺbky 4-6cm - ožarovací čas závisí od veľkosti ožarovanej plochy.

Indikácie:
a) dermatológia – opar, lišaj, herpes simplex, herpes zoster, akné, keloidné jazvy, dekubity, vredy, popáleniny, jazvy, chronické ekzémy, urýchlené hojenie rán, hojenie zápalových procesov, varixy, gangrény...
b) neurológia – neuralgia, paréza, cervikokraniálny a cervikobrachiálny syndróm...
c) ortopédia – artrózy,artritídy, podvrtnutia a luxácie, uvoľnenie svalových spazmov, vstrebávanie edémov a výpotkov, lumbago, radiálny a ulnárna epikondylitída, hematómy, morbus Bechterev, tendosynovitída, burzitída, bolestivé poruchy pohyb.systému, poúrazové stavy, vertebrogénne bolesti...
d) kozmetika – alopécia, strie, vrásky...

Kontraindikácie:
- ožiarenie očí, štítnej žľazy, semenníkov, rastových zón, horúčkovité ochorenia , zhubné nádory , gravidita, epilepsia

9. 3. 2008

INFRAČERVENÉ ŽIARENIE (IR)


Infračervené žiarenie je časť svetelného spektra vyžarovaného slnkom. Nie je viditeľné ľudským zrakom, ale človek ho môže cítiť v podobe tepla, pôsobiaceho na jeho kožu. Je to podoba energie, ktorá zahrieva predmety priamo bez toho, aby medzitým bol ohrievaný vzduch..

IR má vlnovú dĺžku v rozsahu 760 – 100 000 nm ( vo fyzioterapii sa využíva frekvenčný rozsah 760 – 10 000nm).
Má nízku energiu fotónov a rozdeľuje sa na pásma:
1. krátkovlnné pásmo – IR A s vlnovou dĺžkou 760 – 1400nm
2. strednovlnné pásmo – IR B s vlnovou dĺžkou 1400 – 3000nm
3. dlhovlnné pásmo – IR C s vlnovou dĺžkou nad 3000nm

Z biologických účinkov je najvýraznejší tepelný účinok. Žiarenie preniká do tkanív až pod kožné štruktúry a vyvoláva vazodilatáciu a tepelný erytém – je škvrnitý, nepresne ohraničený a stráca sa do 2hodín. - má spazmolytický, analgetický, stimulujúci účinok, posilňuje obranné mechanizmy - účinky závisia od vlnovej dĺžky – vzniká tepelný účinok, prehrievanie, ohrievanie - teplotu aj intenzitu regulujeme vzdialenosťou, môžeme použiť aj filtre - efekt ožiarenia môžeme ovplyvniť vzdialenosťou zdroja od tela a dĺžkou trvania.

Umelými zdrojmi IR žiarenia sú:
vysokožeravé žiarivky ( solux ) a žiarovkové zdroje ( teplota vlákna 2200-3000C°;), druhým často používaným zdrojom je akvasól, ktorý využíva IR svetlo prechádzajúce cez vodu, čím sa odfiltrujú len požadované lúče IR A - aplikácia trvá 10 – 15minút - celkový počet ožiarení nepresahuje 20 – 30aplikácií - procedúry možno opakovať niekoľkokrát za deň - IR žiariče netreba zahrievať, dôležité je pripraviť pomôcky na ochranu očí .

Pracovný postup:
Pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry - pacient sedí alebo leží vo vzdialenosti 50cm od zdroja žiarenia tak, aby lúče dopadali kolmo na povrch ošetrovanej časti tela. Pri lokálnej aplikácii IR žiarenia v oblasti tváre si pacient chráni oči špeciálnymi okuliarmi . Pacient má mať pocit tepla, nikdy nie pálenia .

Indikácie:
-chronické bolestivé syndrómy pohybového systému,
-chronické sinusitídy a bronchitídy
- spazmy hladkého svalstva
- infračervené svetlo je dôležitou mocnou energiou podporujúcou liečenie; pozitívne pôsobí na tvorbu zásoby bielych krviniek; zvyšuje rast buniek, zlučovanie DNA a proteínov v bunkách- podporuje krvný obeh - tým pôsobí proti tvorbe chronického reumatizmu; tíši bolesť, únavu, stres a poskytuje úľavu od všetkých druhov - podporuje terapiu pri detoxikácii- pôsobí pri športových zraneniach, svalových zraneniach rovnako ako pri opakovaných únavových zraneniach- bojuje proti kôrnateniu ciev, ochoreniam tepien (rozširuje tepny, cievy a kapiláry)- stimuluje metabolizmus, podporuje odstraňovanie niektorých nebezpečných toxínov ktoré sa zhromažďujú v bunkách (ako napr. karcinogénne jedy ťažkých kovov, jedovaté látky z jedla, mliečnych výrobkov, voľné kyseliny, kyselinu močovú a únavové jedy)

Kontraindikácie:
- zvýšená telesná teplota,
- závažnejšia hypertenzia,
- zlyhávanie srdca
- poruchy citlivosti


Erytém

Erytém je sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.

8. 3. 2008

Ultrafialové žiarenie (UV)


Ultrafialové žiarenie (UV)

Má kratšiu vlnovú dĺžku a vyššiu energiu fotónov - vyvoláva zmeny predovšetkým v povrchových vrstvách kože - rozsah vlnovej dĺžky UV je od 180 nm do 400nm

Rozdeľuje sa na tri pásma:
1. dlhovlnné pásmo – UV A s vlnovou dĺžkou 400 – 315nm
2. strednovlnné pásmo – UV B s vlnovou dĺžkou 315 – 280nm
3. krátkovlnné pásmo – UV C s vlnovou dĺžkou 280 – 180nm

Najvýraznejšie biologické účinky má UV B žiarenie:
a) erytém – vzniká v priebehu 1-3 hodín po ožiarení, maximum dosahuje po 24 hodinách - stráca sa o 1-2 dni - prejavuje sa len na ožarovanom mieste, je ostro ohraničený, je to zápalová reakcia pokožky a podkožia
b) pigmentácia – môže byť nepriama- ak sa vytvára po erytéme alebo priama – ak sa prejavuje bezprostredne bez predchádzajúceho erytému
c) tvorba vitamínu D v koži spočíva v premene sterolových prekurzorov po ožiarení kože vlnovými dĺžkami do 300nm( antirachitický účinok ).
d) zvýšenie svalovej výkonnosti je podmienené zvýšenou tvorbou glykogénu a kyseliny mliečnej
e) zvýšenie obranyschopnosti organizmu
f) hojenie rán, popálenín, hnisavých ochorení kože (baktericídny účinok)
g) môže mať aj karcinogénny účinok - UV C žiarenie je pre človeka nebezpečné ( zápal rohovky, spojovky), táto zložka nedopadá na zemský povrch, je vychytávaná ozónovou vrstvou - UV B žiarenie spôsobuje krátkodobý erytém, má najvýznamnejšie liečebné účinky - UV A žiarenie – pod vplyvom tejto zložky pokožka zhnedne a pri dlhodobom pôsobení starne, je dokázaný aj karcinogénny účinok

Prirodzeným zdrojom UV žiarenia je slnko .
Umelé zdroje UV žiarenia:
Ortuťová vysokotlaková výbojka, ortuťová nízkotlaková výbojka, kromayerova lampa, fluorescenčné žiarivky ktoré sa využívajú v soláriach.


Pri určovaní dávky žiarenia sa používa jednotka prahová erytémová dávka, ktorá udáva čas ožiarenia potrebný na vyvolanie erytému .
Celkovo sa UV žiarenia aplikuje vo vzdialenosti 1m od zdroja 2-3 krát týždenne, celkovo 10krát, vždy po vymiznutí erytému z predchádzajúcej aplikácie .
Lokálne sa UV aplikuje vo vzdialenosti 0,5m od zdroja .


Pracovný postup:

- pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry
- pacientovi vysvetlíme nevyhnutnosť chrániť si oči špeciálnymi okuliarami,
- časti tela ktoré nebudú vystavené žiareniu chránime bavlneným prestieradlom,
- pri celkovej procedúre stojí, sedí, leží vo vzdialenosti 1m od zdroja,
- pri lokálnej aplikácii je vzdialenosť 0,5m,
- pri lokálnej aplikácii, ktorej cieľom je vyvolať silný erytém s hĺbkovým a vzdialeným reflexným účinkom používame políčkovú metódu .Žiarenie aplikujeme na jedno alebo viac lokálnych oblastí ( polí) s plochou 50cm² zo vzdialenosti 50cm, zvyšok tela chránime bavlneným prestieradlom, žiarenie sa aplikuje na oblasť šije, chrbta medzi lopatkami, lombálnu oblasť, na priebeh sedacieho nervu, ramená, predlaktia a lýtka .


Erytém – sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.

Indikácie:

- rachitída, osteomalácia, osteoporóza, hojenie rán, dekubitov, vredov, kožné ochorenia, psoriáza, ekzémy , mimopľúcna tuberkulóza, lumbago, artalgie, neuralgie (bolestí nervového pôvodu)

Kontraindikácie:

-akútne kožné ochorenia , akútne infekčné ochorenia, horúčky, fotodermatózy , hypertyreóza , nádorové ochorenia , vredová choroba žalúdka a dvanástnika , cytostatická liečba a rádioterapia,

5. 3. 2008

VYŠETRENIE SVALOVEJ SILY


Svalový test je pomocná vyšetrovacia metóda, ktorá:
A)
informuje o sile jednotlivých svalov alebo svalových skupín tvoriacich funkčnú jednotku
B) pomáha pri určovaní rozsahu a lokalizácii lézie motorických periférnych nervov a stanovenie postupu regenerácie
C) pomáha pri analýze jednotlivých pohybových stereotypov
D) je podkladom analytických, liečebne telovýchovných postupov pri reedukácii svalov oslabených organicky či funkčne a pomáha pri pracovnej výkonnosti testovanej časti telaRozoznávame tieto základné stupne:

St.5 N (normal)
– sval je schopný prekonať pri plnom rozsahu pohybu značný vonkajší odpor. Zodpovedá 100% normálu.

St.4 G (good) – dobrý. Zodpovedá približne 75% sily normálneho svalu. Testovaný sval vykoná pohyb ľahko v celom rozsahu a dokáže prekonať stredne veľký vonkajší odpor.

St.3. F (fair) - slabý. Vyjadruje asi 50% sily normálneho svalu. Túto hodnotu má sval vtedy, ak dokáže vykonať pohyb v celom rozsahu s prekonaním zemskej tiaže, proti váhe testovanej časti tela.

St.2 P (poor) – veľmi slabý. Určuje asi 25% svalovej sily normálneho svalu. Pri tomto testovaní musí byť poloha pacienta taká, aby sa maximálne vylúčila zemská tiaž.

St.1 T (trace) – stopa, zášklb. Vyžaduje 10% svalovej sily. Sval sa síce pri pokuse o pohyb zmrští, ale nestačí sila na vykonanie pohybu.

St.0 nula – pri pokuse o pohyb sval nejaví najmenšie známky sťahu.

3. 3. 2008

Výsledky ankety č. 1

Výsledky ankety

Toto je výsledok ankiety publikovanej na http://fyzioterapia.blogspot.com/

Anketa č. 1

Trpíte bolesťami chrbtice?

Nie 7 %
Áno 60 %
Občas 27 %
Po nadmernej záťaži 7 %

Hlasujúcich 40 osôb.

1. 3. 2008

SVETLOLIEČBA , FOTOTERAPIA


Liečba svetlom je metóda fyzikálnej terapie pri ktorej pôsobí na organizmus elektromagnetické žiarenie v rozsahu viditeľnej a neviditeľnej časti spektra( ultrafialové a infračervené svetlo).

Využíva sa pri udržiavaní svetlo a podpore zdravia ( prevencia ochorení), liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností.

Pri fototerapeutických procedúrach sa využíva :
a) nepolarizované svetlo – svetlo sa šíri priamočiaro na všetky strany v elektromagnetických vlnách a zároveň každý lúč kmitá všetkými smermi okolo svojej osi
b) polarizované svetlo – lúč kmitá len v jednej rovine a môže byť polarizovaný odrazom na zrkadliacej ploche alebo polarizátormi, látkami, ktoré prepúšťajú z dopadajúcich lúčov iba časť.

Podľa vlnovej dĺžky sa môžu pri procedúrach s nepolarizovaným svetlom uplatňovať 3 druhy žiarenia:
- ultrafialové žiarenie ,
- viditeľné svetlo (nepolarizované),
- infračervené žiarenie

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme: celkové procedúry, lokálne procedúry , políčkovú metódu

Svetlo - je elektromagnetické vlnenie- žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 400- 800nm.
Pod žiarením rozumieme usporiadaný pohyb častíc svetla, tzv. fotónov (energetické kvantum svetelného žiarenia).
Polohu žiarenia v celkovom spektre elektromagnetického žiarenia charakterizuje vlnová dĺžka. Energia fotónov sa zvyšuje so znižovaním vlnovej dĺžky.

Svetelné žiarenia sa delí podľa vlnovej dĺžky na:
ultrafialové žiarenie – do 400nm
viditeĺné svetlo – 400 – 760nm
infračervené žiarenie – nad 760 nm

Intenzita žiarenia je určená množstvom energie dopadajúcej kolmo v smere lúčov na jednotku plochy, jej jednotkou je W/cm². Intenzita žiarenia sa znižuje v závislosti od vzdialenosti zdroja (neplatí to pri laserovom lúči ).