23. 3. 2008

Publikuj na fyzioterapia.blogspot.com


Si fyzioterapeut , ergoterapeut, športový lekár, fyziater , neurológ , internista, ortopéd, chirurg, študent ... a máte diplomovanú prácu , článok, referát, ktorý by sa obsahovo hodil na http://fyzioterapia.blogspot.com/ .

Prosím Vás pošlite ho s krátkym popisom o sebe (v prípade ak chcete aby bolo zverejnene Vaše meno) na : health.administ@gmail.com


Podnety na zdokonalenie blogu, kritiku mailujte na : health.administ@gmail.com

Srdečne ďakujem všetkým za spoluprácu a dúfam že tento jednoduchý projekt sa bude naďalej rozvíjať aj za Vašej pomoci.

S pozdravom Marek Maron

Fyzioterapia vracia do života

Som diplomovaný fyzioterapeut a prinášam Vám jedno pekné video, o dôležitosti práce fyzioterapeuta . Fyzioterapia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každej atletickej prípravy športovcov. Zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri získaní stratených pohybových schopností ľudského organizmu. Príprava vrcholových športovcov a rehabilitácia po športových úrazoch je v rukách fyzioterapeuta .
Čo ma ale dosť mrzí je , že na Slovensku je dosť slabá spolupráca športových klubov s kvalitnými fyzioterapeutmi a ich práca je často finančne podhodnotená.