11. 5. 2008

Diskusia : Polymyositis, polymyozitída, - čo o nej vieme?
Zapoj sa do diskusie vložením komentára a podpor tvojimi skúsenosťami toho, kto tvoju pomoc potrebuje. Túto diskusiu som otvoril na podnet Lívii. Vopred Vám Ďakuje a čaká na príspevky.

Obranná trojflexia

Je komplex pohybov pozostávajúci z flexie v bedrovom kĺbe , kolennom kĺbe a dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Obrannú trojflexiu vyvoláme bolestivým podráždením planty nohy od päty smerom k prstom nôh, alebo chladivým podráždením v ingvine. Trojflexia jednej dolnej končatiny facilituje súčasne extenziu druhej dolnej končatiny. Hovoríme o skríženej trojflexii . Využíva sa pri poruchách centrálneho motoneurónu.

Link: Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Termíny týkajúce sa pohybu


Flexia
- vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti, pohyb vystretej dolnej končatiny smerom dopredu, alebo predklon chrbtice .


Extenzia
- opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.