11. 5. 2008

Obranná trojflexia

Je komplex pohybov pozostávajúci z flexie v bedrovom kĺbe , kolennom kĺbe a dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Obrannú trojflexiu vyvoláme bolestivým podráždením planty nohy od päty smerom k prstom nôh, alebo chladivým podráždením v ingvine. Trojflexia jednej dolnej končatiny facilituje súčasne extenziu druhej dolnej končatiny. Hovoríme o skríženej trojflexii . Využíva sa pri poruchách centrálneho motoneurónu.

Link: Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Žiadne komentáre: