9. 3. 2008

INFRAČERVENÉ ŽIARENIE (IR)


Infračervené žiarenie je časť svetelného spektra vyžarovaného slnkom. Nie je viditeľné ľudským zrakom, ale človek ho môže cítiť v podobe tepla, pôsobiaceho na jeho kožu. Je to podoba energie, ktorá zahrieva predmety priamo bez toho, aby medzitým bol ohrievaný vzduch..

IR má vlnovú dĺžku v rozsahu 760 – 100 000 nm ( vo fyzioterapii sa využíva frekvenčný rozsah 760 – 10 000nm).
Má nízku energiu fotónov a rozdeľuje sa na pásma:
1. krátkovlnné pásmo – IR A s vlnovou dĺžkou 760 – 1400nm
2. strednovlnné pásmo – IR B s vlnovou dĺžkou 1400 – 3000nm
3. dlhovlnné pásmo – IR C s vlnovou dĺžkou nad 3000nm

Z biologických účinkov je najvýraznejší tepelný účinok. Žiarenie preniká do tkanív až pod kožné štruktúry a vyvoláva vazodilatáciu a tepelný erytém – je škvrnitý, nepresne ohraničený a stráca sa do 2hodín. - má spazmolytický, analgetický, stimulujúci účinok, posilňuje obranné mechanizmy - účinky závisia od vlnovej dĺžky – vzniká tepelný účinok, prehrievanie, ohrievanie - teplotu aj intenzitu regulujeme vzdialenosťou, môžeme použiť aj filtre - efekt ožiarenia môžeme ovplyvniť vzdialenosťou zdroja od tela a dĺžkou trvania.

Umelými zdrojmi IR žiarenia sú:
vysokožeravé žiarivky ( solux ) a žiarovkové zdroje ( teplota vlákna 2200-3000C°;), druhým často používaným zdrojom je akvasól, ktorý využíva IR svetlo prechádzajúce cez vodu, čím sa odfiltrujú len požadované lúče IR A - aplikácia trvá 10 – 15minút - celkový počet ožiarení nepresahuje 20 – 30aplikácií - procedúry možno opakovať niekoľkokrát za deň - IR žiariče netreba zahrievať, dôležité je pripraviť pomôcky na ochranu očí .

Pracovný postup:
Pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry - pacient sedí alebo leží vo vzdialenosti 50cm od zdroja žiarenia tak, aby lúče dopadali kolmo na povrch ošetrovanej časti tela. Pri lokálnej aplikácii IR žiarenia v oblasti tváre si pacient chráni oči špeciálnymi okuliarmi . Pacient má mať pocit tepla, nikdy nie pálenia .

Indikácie:
-chronické bolestivé syndrómy pohybového systému,
-chronické sinusitídy a bronchitídy
- spazmy hladkého svalstva
- infračervené svetlo je dôležitou mocnou energiou podporujúcou liečenie; pozitívne pôsobí na tvorbu zásoby bielych krviniek; zvyšuje rast buniek, zlučovanie DNA a proteínov v bunkách- podporuje krvný obeh - tým pôsobí proti tvorbe chronického reumatizmu; tíši bolesť, únavu, stres a poskytuje úľavu od všetkých druhov - podporuje terapiu pri detoxikácii- pôsobí pri športových zraneniach, svalových zraneniach rovnako ako pri opakovaných únavových zraneniach- bojuje proti kôrnateniu ciev, ochoreniam tepien (rozširuje tepny, cievy a kapiláry)- stimuluje metabolizmus, podporuje odstraňovanie niektorých nebezpečných toxínov ktoré sa zhromažďujú v bunkách (ako napr. karcinogénne jedy ťažkých kovov, jedovaté látky z jedla, mliečnych výrobkov, voľné kyseliny, kyselinu močovú a únavové jedy)

Kontraindikácie:
- zvýšená telesná teplota,
- závažnejšia hypertenzia,
- zlyhávanie srdca
- poruchy citlivosti


Erytém

Erytém je sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.