20. 3. 2008

Diskusia:

Je podľa Vás práca fyzioterapeuta na Slovensku dostatočne ohodnotená?

DISKUSIA

Blog fyzioterapia.blogspot.com má od dnes novú rubriku pod názvom DISKUSIA.
Môžete v nej vyjadriť svoj komentár na aktuálnu tému .

Klimatoterapia

Klimatoterapia -klimatická liečba - je jednou z metód fyzikálnej terapie, ktorá využíva účinné faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia, liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnove stratených funkcií a schopností organizmu.