16. 11. 2008

Mozog - Video


Prinášam vám link na výbornú reláciu STV.

10.09. Zdravíčko, pán doktor ! - Mozog Mozog je hlavný orgán nervového systému. Obsahuje 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek. Hoci zaberá len 2 % našej telesnej hmotnosti, z energie ktorú telu dodávame spotrebuje až 15 %. Mozog odoberá až štvrtinu vdychovaného kyslíka. Štatistiky ochorení mozgu v súčasnosti vykazujú alarmujúce čísla. Existuje prevencia degeneratívnych ochorení mozgu? Aký je pokrok vo výskume mozgu?