15. 9. 2007

Rehabilitácia

Kto by už len nepoznal jednu z prvých slovenských stránok o liečebnej rehabilitácii . Môžete sa na nej dočítať o časopise Rehabilitácia, o vydavateľstve LIEČREH GÚTH , o knižných publikáciách tohto vydavateľstva . Link: http://rehabilitacia.sk/ Vrelo odporúčam !

Cieľom blogu je...

Blog fyzioterapia vznikol 15. 09. 2007

Cieľom blogu fyzioterapia je jednoduchým spôsobom priniesť čo najväčší počet informácií z oblasti fyzikálnej terapie , liečebnej rehabilitácií, nielen samotným fyzioterapeutom, ale aj širokej verejnosti ktorá má záujem o rozvíjanie sa fyzioterapie v prospech všetkých ktorý ju potrebujú .

kontakt : erbamar@gmail.com


Fyzioterapia z gréckeho physis ( príroda ) a therapeia ( liečenie ) je liečebná metóda využívajúca prirodzených prírodných podnetov k zachovaniu či obnove zdravia.