16. 11. 2008

Mozog - Video


Prinášam vám link na výbornú reláciu STV.

10.09. Zdravíčko, pán doktor ! - Mozog Mozog je hlavný orgán nervového systému. Obsahuje 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek. Hoci zaberá len 2 % našej telesnej hmotnosti, z energie ktorú telu dodávame spotrebuje až 15 %. Mozog odoberá až štvrtinu vdychovaného kyslíka. Štatistiky ochorení mozgu v súčasnosti vykazujú alarmujúce čísla. Existuje prevencia degeneratívnych ochorení mozgu? Aký je pokrok vo výskume mozgu?

9. 11. 2008

Facilitačné prvky


Bilaterálne krížové cvičenia

Podstatou je iradiácia voluntárnej činnosti. Spočíva v odporovom cvičení na kontralaterálnej zdravej končatine , ktoré facilituje pohyb na paretickej (homolaterálnej) končatine. Odporové cvičenia vždy začíname na zdravej končatine.

Rytmická stabilizácia

Pri rytmickej stabilizácii sa využíva rytmické striedanie kontrakcie agonistov a antagonistov v snahe vychýliť končatinu z osi. Vychyľovanie musí byť pomalé a plynulé , aby podnety prešli hlbšie do CNS (inak je efekt minimálny). Odpor má byt taký, aby pohyb zostal izometrický . Táto facilitačná technika je vhodná napr. na posilnenie stabilizátorov trupu . Pacientovi dávame slovný povel: Držte pevne, nedajte sa vychýliť !

Pretiahnutie svalu

Dráždime nim svalové vretienka, ktoré informujú CNS o rýchlych a fázických zmenách dĺžky svalu . Aby bol účinok čo najväčší, musí pasívne pretiahnutie svalu rýchle , bezbolestivé a musí obsahovať rotačnú zložku ( vyplýva to z anatomického uloženia svalov.) Bez rotačnej zložky nie je sval ani maximálne natiahnutý ani úplne kontrahovaný.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia