9. 11. 2008

Facilitačné prvky


Bilaterálne krížové cvičenia

Podstatou je iradiácia voluntárnej činnosti. Spočíva v odporovom cvičení na kontralaterálnej zdravej končatine , ktoré facilituje pohyb na paretickej (homolaterálnej) končatine. Odporové cvičenia vždy začíname na zdravej končatine.

Rytmická stabilizácia

Pri rytmickej stabilizácii sa využíva rytmické striedanie kontrakcie agonistov a antagonistov v snahe vychýliť končatinu z osi. Vychyľovanie musí byť pomalé a plynulé , aby podnety prešli hlbšie do CNS (inak je efekt minimálny). Odpor má byt taký, aby pohyb zostal izometrický . Táto facilitačná technika je vhodná napr. na posilnenie stabilizátorov trupu . Pacientovi dávame slovný povel: Držte pevne, nedajte sa vychýliť !

Pretiahnutie svalu

Dráždime nim svalové vretienka, ktoré informujú CNS o rýchlych a fázických zmenách dĺžky svalu . Aby bol účinok čo najväčší, musí pasívne pretiahnutie svalu rýchle , bezbolestivé a musí obsahovať rotačnú zložku ( vyplýva to z anatomického uloženia svalov.) Bez rotačnej zložky nie je sval ani maximálne natiahnutý ani úplne kontrahovaný.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

Žiadne komentáre: