25. 5. 2008

Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex

Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.
SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s diagnózou SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM. Link: http://www.szsm.szm.sk/

Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Anketa č.2 - Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Ako ste hlasovali :

Jednoduché 11 %
Pekné 36 %
O ničom 11 %
Lepšie bude ak ho zmeníš 20 %
Dá sa 22 %


Hlasujúcich 72 osôb. Všetkým ktorým zahlasovali v ankete srdečne ďakujem .