25. 5. 2008

Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex

Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.
SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s diagnózou SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM. Link: http://www.szsm.szm.sk/

Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Anketa č.2 - Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Ako ste hlasovali :

Jednoduché 11 %
Pekné 36 %
O ničom 11 %
Lepšie bude ak ho zmeníš 20 %
Dá sa 22 %


Hlasujúcich 72 osôb. Všetkým ktorým zahlasovali v ankete srdečne ďakujem .

20. 5. 2008

EUROPACOLON

europacolon slovensko je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na problematiku kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a na Slovensku vznikla v máji 2007. Jej cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať.
Odkaz: http://www.europacolon.sk/

13. 5. 2008

Facilitácia dýchaním

Pri nádychu sa svalový tonus zvyšuje – facilituje. Pri výdychu sa svalový tonus znižuje - inhibuje . Využíva sa hlavne pri (AGR), antigravitačnej relaxácii a (PIR), relaxácii .

Odkaz: Prehľad facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Odkaz: facilitácia

11. 5. 2008

Diskusia : Polymyositis, polymyozitída, - čo o nej vieme?
Zapoj sa do diskusie vložením komentára a podpor tvojimi skúsenosťami toho, kto tvoju pomoc potrebuje. Túto diskusiu som otvoril na podnet Lívii. Vopred Vám Ďakuje a čaká na príspevky.

Obranná trojflexia

Je komplex pohybov pozostávajúci z flexie v bedrovom kĺbe , kolennom kĺbe a dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Obrannú trojflexiu vyvoláme bolestivým podráždením planty nohy od päty smerom k prstom nôh, alebo chladivým podráždením v ingvine. Trojflexia jednej dolnej končatiny facilituje súčasne extenziu druhej dolnej končatiny. Hovoríme o skríženej trojflexii . Využíva sa pri poruchách centrálneho motoneurónu.

Link: Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Termíny týkajúce sa pohybu


Flexia
- vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti, pohyb vystretej dolnej končatiny smerom dopredu, alebo predklon chrbtice .


Extenzia
- opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.

6. 5. 2008

Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Medzi najčastejšie využívané facilitačné prvky vo fyzioterapii zaraďujeme:

1. obranná trojflexia
2. facilitácia dýchaním
3. iradiácia voluntárnej činnosti
4. slovná stimulácia
5. facilitácia zrakom
6. stimulácia kožných receptorov
7. bilaterálne krížové cvičenia
8. rytmická stabilizácia
9. pretiahnutie svalu
10. využitie maximálneho odporu
11. využitie šijových reflexov
12. spätné zapínanie antagonistu
13. ťah z kĺbu ťah do kĺbu
14. facilitácia prostredníctvom vestibulárneho aparátu
15. relaxácia
16. automotivácia
17. posturálne reflexy
18. podmieňovanie