6. 5. 2008

Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Medzi najčastejšie využívané facilitačné prvky vo fyzioterapii zaraďujeme:

1. obranná trojflexia
2. facilitácia dýchaním
3. iradiácia voluntárnej činnosti
4. slovná stimulácia
5. facilitácia zrakom
6. stimulácia kožných receptorov
7. bilaterálne krížové cvičenia
8. rytmická stabilizácia
9. pretiahnutie svalu
10. využitie maximálneho odporu
11. využitie šijových reflexov
12. spätné zapínanie antagonistu
13. ťah z kĺbu ťah do kĺbu
14. facilitácia prostredníctvom vestibulárneho aparátu
15. relaxácia
16. automotivácia
17. posturálne reflexy
18. podmieňovanie

Žiadne komentáre: