25. 4. 2008

Práca pre zdravotné sestry

Zadarmo sprostredkujem prácu pre diplomované zdravotné sestry do Talianska.
Podmienka znalosť tal.
Pre bližšie informácie píšte na erbamar@gmail.com  ,

23. 4. 2008

Priamy sval brucha (musculum rectus abdominis) .

Musculum rectus abdominis tvorí prednú stenu brušnej dutiny.
Odstup:
Začína sa na mečovitom výbežku (processus xiphoideus) a na chrupavkovej časti 5. - 7 rebra. Úpon:
Zostupuje kaudálne a upína sa na lonovú kosť (os pubis ), medzi sponou lonovou a hrbčekom lonovej kosti .Mediálne prilieha k bielej čiare (linea alba). Jeho snopce sú prerušované šľachovými vložkami - intersecciones tendineae, ktoré bývajú 3 až 4.
Funkcia:
Jeho funkciou je ohyb chrbtice pri fixovanej panve (flexia trupu) a spolupôsobí pri brušnom lise. Pomáha pri výdychu. Jeho silná kontrakcia umožňuje zdvihnúť hornú časť trupu pri prechode z polohy ležmo do sedu.
Ak je fixovaný trup dvíha panvu s DK (prednoženie)

13. 4. 2008

Facilitácia

Termín facilitácia pochádza z latinského slova ,,facilis´´ ,čo sa dá preložiť ako ľahký , ľahko vykonateľný. Vo fyzioterapii facilitácia znamená činnosť , ktorá napomáha obnove porušenej hybnosti , alebo jej zlepšeniu na podklade uľahčenia vzniku motorických reflexov . Pri facilitácii ide o zvýšenie prúdu aferentných (dostredivých ) signálov , čím dochádza k podráždeniu motorickej nervovej bunky, následnej kontrakcii svalu a k vykonaniu požadovaného pohybu .

Odkaz: Facilitačné prvky