23. 4. 2008

Priamy sval brucha (musculum rectus abdominis) .

Musculum rectus abdominis tvorí prednú stenu brušnej dutiny.
Odstup:
Začína sa na mečovitom výbežku (processus xiphoideus) a na chrupavkovej časti 5. - 7 rebra. Úpon:
Zostupuje kaudálne a upína sa na lonovú kosť (os pubis ), medzi sponou lonovou a hrbčekom lonovej kosti .Mediálne prilieha k bielej čiare (linea alba). Jeho snopce sú prerušované šľachovými vložkami - intersecciones tendineae, ktoré bývajú 3 až 4.
Funkcia:
Jeho funkciou je ohyb chrbtice pri fixovanej panve (flexia trupu) a spolupôsobí pri brušnom lise. Pomáha pri výdychu. Jeho silná kontrakcia umožňuje zdvihnúť hornú časť trupu pri prechode z polohy ležmo do sedu.
Ak je fixovaný trup dvíha panvu s DK (prednoženie)

Žiadne komentáre: