23. 2. 2008

Odvetvia fyzikálnej terapie

Podľa použitých podnetov rozlišujeme :


Mechanoterapialiečba mechanickými podnetmi, je odbor fyzioterapie v ktorom sa uplatňuje masáž, polohovanie, pasívne cvičenie, manipulácie a pod..

Hydroterapia – liečba vodou.

Termoterapia - je to metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus termické podnety.

Elektroterapia – liečba elektrickým prúdom.

Fototerapia – liečba svetlom.

Balneoterapia - liečba liečivými vodami a bahnami.

Klimatoterapia – liečba klimatickými faktormi
.

Masáž


Masáž – gr. massó, massein – stláčať, hnietiť - je metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus mechanické podnety - využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia , liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených schopností a funkcií zaraďujeme ju do mechanoterapie
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme na povrch tela - jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie, zvýšiť celkovú odolnosť organizmu - dotyk a masáže patria medzi najstaršie liečebné metódy , pretože sa dajú jednoducho a bezprostredne aplikovať - používajú sa aj pri príprave na telesný či športový výkon alebo ako prostriedok na odstránenie únavy