23. 2. 2008

Masáž


Masáž – gr. massó, massein – stláčať, hnietiť - je metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus mechanické podnety - využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia , liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených schopností a funkcií zaraďujeme ju do mechanoterapie
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme na povrch tela - jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie, zvýšiť celkovú odolnosť organizmu - dotyk a masáže patria medzi najstaršie liečebné metódy , pretože sa dajú jednoducho a bezprostredne aplikovať - používajú sa aj pri príprave na telesný či športový výkon alebo ako prostriedok na odstránenie únavy

Žiadne komentáre: