18. 2. 2008

Fyzioterapia pri zlomeninách krčka stehnovej kosti.


Fyzioterapiu pri zlomeninách v oblasti proximálneho femoru (stehennej kosti) musíme rozdeliť podľa spôsobu ošetrenia.
V prvej fáze sa venujeme intenzívnej dychovej gymnastike, cievnej gymnastike, kondičnými cvičeniami posilňujeme zdravé časti tela, izometrickými
kontrakciami precvičujeme štvorhlavý sval stehna a gluteálne svaly. Pri
kauzálnej konzervatívnej liečbe nakladáme pacientovi podľa jeho celkového
stavu na niekoľko dni manžetovú alebo náplasťovú extenziu s 2
kilogramovou záťažou, počas extenčneho ťahu sa venujeme dychovej
a cievnej gymnastike, posilňujeme zdravé časti tela, izometricky
precvičujeme svaly postihnutej končatiny. Následne začíname s postupnou
vertikalizáciou pacienta a reedukáciou chôdze, pričom učíme pacienta chodiť
s oporou barlí bez záťaže postihnutej končatiny. V prípade operačného
riešenia, závisí rehabilitácia od typu a charakteru zlomeniny , od typu
vykonanej operácie a stability vykonanej osteosyntézy. Po implantácii CKP môže pacient prakticky okamžite tuto endoprotézu zaťažovať, čo je veľmi výhodné pri veľmi
starých a malo spolupracujúcich pacientoch. Po implantácii totálnej náhrady
bedrového kĺbu je nutná chôdza s iba 1/3 zaťažovaním operovanej končatiny
po dobu 6 týždňov a vyžaduje spoluprácu pacienta . Podobne aj ostatne
spôsoby osteosyntézy vyžadujú spoluprácu a odľahčovanie operovanejkončatiny, pri skorej plnej záťaži je vysoké riziko zlyhania osteosyntézy, preto je dôležité zaťažovať postihnutú končatinu postupne.

Žiadne komentáre: