14. 2. 2008

Cvičebná jednotka v bazéne

Prinášam Vám jednoduchú ale účinnú cvičebnú jednotku v bazéne ,vypracovanú diplomovaným fyzioterapeutom Marekom Maronom .

Stoj rozkročný, zadok stiahnuť, brucho vtiahnuť:

Ø ruky vbok, predklon, úklon a rotácie hlavy
Ø HK pripažiť, ramená zdvihnúť nahor – nádych, spustiť dolu – výdych
Ø HK pripažiť, striedavo pravé rameno zdvihnúť, ľavé spustiť a naopak
Ø HK pripažiť, ramená ťahať dozadu, lopatky k sebe – nádych, uvoľniť
výdych
Ø HK pripažiť, krúženie plecami vpred a vzad
Ø HK pripažiť, predpažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø HK upažiť, prejsť po hladine do predpaženia, spojiť ruky a späť upažiť
Ø HK pripažiť, upažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø čelné kruhy HK.
Ø HK pokrčiť v lakťoch, ruky na ramená, vzpažiť, opäť položiť na ramená
a vystrieť
Ø vzpažiť ľavú HK a zapažiť pravú HK, kmit pažami, vystrieť končatiny a
Ø cvik opakovať
Ø ruky vbok, úklony trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie trupom
Ø ruky v tyl, vytáčanie trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie panvou
Ø DK mierne pokrčené, ruky vbok, podsadiť panvu – nádych, späť výdych
Ø HK predpažiť, pohyb predlaktím do pronácie a supinácie
Ø ruky zopnúť pred hrudníkom, zatlačiť dlane oproti sebe – nádych , uvoľniť -výdych
Ø HK predpažiť, krúženie v ZK, pohyb do dorzálnej a palmárnej flexie
Ø HK predpažiť, pokrčiť prsty a vystrieť, robiť prstami frčky, abdukciu a
adukciu prstov a štipku

Stoj spojný bokom k zábradliu, opora jednou HK:

Ø prednožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø zanožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø prednožiť, zanožiť a prinožiť pravú DK, opakovať ľavou DK
Ø krúžiť pravou DK, potom ľavou
Ø unožiť pravú DK a späť, opakovať ľavou
Ø pokrčiť pravú DK v KK a vystrieť, opakovať ľavou DK
Ø pravú DK pokrčiť prednožmo, unožiť pokrčmo, prednožiť pokrčmo a vystrieť,
potom ľavou
Ø postaviť sa na špičky a späť
Ø postaviť sa na päty a späť
Ø striedavo päta, špička
Ø špičky vytočiť k sebe a späť, päty vytočiť k sebe a späť
Ø pokrčiť prsty na nohách a vystrieť

Vypracoval : Maron Marek

Žiadne komentáre: