8. 3. 2008

Ultrafialové žiarenie (UV)


Ultrafialové žiarenie (UV)

Má kratšiu vlnovú dĺžku a vyššiu energiu fotónov - vyvoláva zmeny predovšetkým v povrchových vrstvách kože - rozsah vlnovej dĺžky UV je od 180 nm do 400nm

Rozdeľuje sa na tri pásma:
1. dlhovlnné pásmo – UV A s vlnovou dĺžkou 400 – 315nm
2. strednovlnné pásmo – UV B s vlnovou dĺžkou 315 – 280nm
3. krátkovlnné pásmo – UV C s vlnovou dĺžkou 280 – 180nm

Najvýraznejšie biologické účinky má UV B žiarenie:
a) erytém – vzniká v priebehu 1-3 hodín po ožiarení, maximum dosahuje po 24 hodinách - stráca sa o 1-2 dni - prejavuje sa len na ožarovanom mieste, je ostro ohraničený, je to zápalová reakcia pokožky a podkožia
b) pigmentácia – môže byť nepriama- ak sa vytvára po erytéme alebo priama – ak sa prejavuje bezprostredne bez predchádzajúceho erytému
c) tvorba vitamínu D v koži spočíva v premene sterolových prekurzorov po ožiarení kože vlnovými dĺžkami do 300nm( antirachitický účinok ).
d) zvýšenie svalovej výkonnosti je podmienené zvýšenou tvorbou glykogénu a kyseliny mliečnej
e) zvýšenie obranyschopnosti organizmu
f) hojenie rán, popálenín, hnisavých ochorení kože (baktericídny účinok)
g) môže mať aj karcinogénny účinok - UV C žiarenie je pre človeka nebezpečné ( zápal rohovky, spojovky), táto zložka nedopadá na zemský povrch, je vychytávaná ozónovou vrstvou - UV B žiarenie spôsobuje krátkodobý erytém, má najvýznamnejšie liečebné účinky - UV A žiarenie – pod vplyvom tejto zložky pokožka zhnedne a pri dlhodobom pôsobení starne, je dokázaný aj karcinogénny účinok

Prirodzeným zdrojom UV žiarenia je slnko .
Umelé zdroje UV žiarenia:
Ortuťová vysokotlaková výbojka, ortuťová nízkotlaková výbojka, kromayerova lampa, fluorescenčné žiarivky ktoré sa využívajú v soláriach.


Pri určovaní dávky žiarenia sa používa jednotka prahová erytémová dávka, ktorá udáva čas ožiarenia potrebný na vyvolanie erytému .
Celkovo sa UV žiarenia aplikuje vo vzdialenosti 1m od zdroja 2-3 krát týždenne, celkovo 10krát, vždy po vymiznutí erytému z predchádzajúcej aplikácie .
Lokálne sa UV aplikuje vo vzdialenosti 0,5m od zdroja .


Pracovný postup:

- pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry
- pacientovi vysvetlíme nevyhnutnosť chrániť si oči špeciálnymi okuliarami,
- časti tela ktoré nebudú vystavené žiareniu chránime bavlneným prestieradlom,
- pri celkovej procedúre stojí, sedí, leží vo vzdialenosti 1m od zdroja,
- pri lokálnej aplikácii je vzdialenosť 0,5m,
- pri lokálnej aplikácii, ktorej cieľom je vyvolať silný erytém s hĺbkovým a vzdialeným reflexným účinkom používame políčkovú metódu .Žiarenie aplikujeme na jedno alebo viac lokálnych oblastí ( polí) s plochou 50cm² zo vzdialenosti 50cm, zvyšok tela chránime bavlneným prestieradlom, žiarenie sa aplikuje na oblasť šije, chrbta medzi lopatkami, lombálnu oblasť, na priebeh sedacieho nervu, ramená, predlaktia a lýtka .


Erytém – sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.

Indikácie:

- rachitída, osteomalácia, osteoporóza, hojenie rán, dekubitov, vredov, kožné ochorenia, psoriáza, ekzémy , mimopľúcna tuberkulóza, lumbago, artalgie, neuralgie (bolestí nervového pôvodu)

Kontraindikácie:

-akútne kožné ochorenia , akútne infekčné ochorenia, horúčky, fotodermatózy , hypertyreóza , nádorové ochorenia , vredová choroba žalúdka a dvanástnika , cytostatická liečba a rádioterapia,

Žiadne komentáre: