5. 3. 2008

VYŠETRENIE SVALOVEJ SILY


Svalový test je pomocná vyšetrovacia metóda, ktorá:
A)
informuje o sile jednotlivých svalov alebo svalových skupín tvoriacich funkčnú jednotku
B) pomáha pri určovaní rozsahu a lokalizácii lézie motorických periférnych nervov a stanovenie postupu regenerácie
C) pomáha pri analýze jednotlivých pohybových stereotypov
D) je podkladom analytických, liečebne telovýchovných postupov pri reedukácii svalov oslabených organicky či funkčne a pomáha pri pracovnej výkonnosti testovanej časti telaRozoznávame tieto základné stupne:

St.5 N (normal)
– sval je schopný prekonať pri plnom rozsahu pohybu značný vonkajší odpor. Zodpovedá 100% normálu.

St.4 G (good) – dobrý. Zodpovedá približne 75% sily normálneho svalu. Testovaný sval vykoná pohyb ľahko v celom rozsahu a dokáže prekonať stredne veľký vonkajší odpor.

St.3. F (fair) - slabý. Vyjadruje asi 50% sily normálneho svalu. Túto hodnotu má sval vtedy, ak dokáže vykonať pohyb v celom rozsahu s prekonaním zemskej tiaže, proti váhe testovanej časti tela.

St.2 P (poor) – veľmi slabý. Určuje asi 25% svalovej sily normálneho svalu. Pri tomto testovaní musí byť poloha pacienta taká, aby sa maximálne vylúčila zemská tiaž.

St.1 T (trace) – stopa, zášklb. Vyžaduje 10% svalovej sily. Sval sa síce pri pokuse o pohyb zmrští, ale nestačí sila na vykonanie pohybu.

St.0 nula – pri pokuse o pohyb sval nejaví najmenšie známky sťahu.

Žiadne komentáre: