1. 3. 2008

SVETLOLIEČBA , FOTOTERAPIA


Liečba svetlom je metóda fyzikálnej terapie pri ktorej pôsobí na organizmus elektromagnetické žiarenie v rozsahu viditeľnej a neviditeľnej časti spektra( ultrafialové a infračervené svetlo).

Využíva sa pri udržiavaní svetlo a podpore zdravia ( prevencia ochorení), liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností.

Pri fototerapeutických procedúrach sa využíva :
a) nepolarizované svetlo – svetlo sa šíri priamočiaro na všetky strany v elektromagnetických vlnách a zároveň každý lúč kmitá všetkými smermi okolo svojej osi
b) polarizované svetlo – lúč kmitá len v jednej rovine a môže byť polarizovaný odrazom na zrkadliacej ploche alebo polarizátormi, látkami, ktoré prepúšťajú z dopadajúcich lúčov iba časť.

Podľa vlnovej dĺžky sa môžu pri procedúrach s nepolarizovaným svetlom uplatňovať 3 druhy žiarenia:
- ultrafialové žiarenie ,
- viditeľné svetlo (nepolarizované),
- infračervené žiarenie

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme: celkové procedúry, lokálne procedúry , políčkovú metódu

Svetlo - je elektromagnetické vlnenie- žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 400- 800nm.
Pod žiarením rozumieme usporiadaný pohyb častíc svetla, tzv. fotónov (energetické kvantum svetelného žiarenia).
Polohu žiarenia v celkovom spektre elektromagnetického žiarenia charakterizuje vlnová dĺžka. Energia fotónov sa zvyšuje so znižovaním vlnovej dĺžky.

Svetelné žiarenia sa delí podľa vlnovej dĺžky na:
ultrafialové žiarenie – do 400nm
viditeĺné svetlo – 400 – 760nm
infračervené žiarenie – nad 760 nm

Intenzita žiarenia je určená množstvom energie dopadajúcej kolmo v smere lúčov na jednotku plochy, jej jednotkou je W/cm². Intenzita žiarenia sa znižuje v závislosti od vzdialenosti zdroja (neplatí to pri laserovom lúči ).

Žiadne komentáre: