13. 3. 2008

Fototerapia polarizovaným svetlom, Laser


Laser - je prístroj, ktorý uvoľňuje energiu vo forme úzkeho zväzku elektromagnetického žiarenia s charakteristickými vlastnosťami :
a) monochromatické – má konštantnú vlnovú dĺžku,
b) koherentné – kmitanie je rytmické, svetlo kmitá v jednej fáze, c) polarizované – vlnenie len v jednej rovine,
d) paralelné – má malú rozbiehavosť, nerozptyľuje sa - laserový lúč má vysokú energiu - pri laseroterapii sa využívajú termické a fotochemické účinky . Ovplyvnením biochem. reakcií v bunkách a tkanivách organizmu sa prejavuje analgetický, protizápalový, protiedematózny a biostimulačný efekt terapie –

Aplikačná technika môže byť: statická – bodová alebo dynamická – plošná.
Pri aplikácii treba dôsledne dodržiavať bezpečnostné opatrenia dané normami podľa zaradenia prístrojovej techniky do príslušnej bezpečnostnej triedy, pri práci s lasermi 1.triedy nie sú potrebné osobitné opatrenia, pri práci s lasermi ďalších tried hrozí poškodenie zraku, preto treba používať špeciálne ochranné okuliare. Laseroterapiu aplikuje lekár alebo fyzioterapeut.Účinky laseroterapie na organizmus :
1. stimulácia biologických procesov
a) na humorálnej úrovni – ovplyvňuje homeostázu a úroveň pH zasahuje do tvorby ATP podporuje tvorbu neurotransmiterov
b) na membránovej úrovni – zvyšuje metabolizmus buniek podporuje transmembránový prenos zvyšuje membránový potenciál aktivuje pumpu Na – K
c) na bunkovej úrovni – stimuluje mitózu zvyšuje aktivitu fagocytov zvyšuje aktivitu leukocytov, imunoglobulínov zvyšuje aktivitu makrofágov, fibroplastov
d) na tkaninovej úrovni – podporuje vazodilatáciu zlepšuje resorpciu edémov zvyšuje tvorbu kolagénu a granulácií
2. analgetický účinok

a) lokálny – cez tkaninový nervový systém zabezpečením zvýšeného prahu dráždivosti

b) celkový – zabezpečený zvýšeným uvoľňovaním serotonínu, prostaglandínov a beta endorfínov

Aplikácia - dávkovanie je prísne individuálne - lúč preniká do hĺbky 4-6cm - ožarovací čas závisí od veľkosti ožarovanej plochy.

Indikácie:
a) dermatológia – opar, lišaj, herpes simplex, herpes zoster, akné, keloidné jazvy, dekubity, vredy, popáleniny, jazvy, chronické ekzémy, urýchlené hojenie rán, hojenie zápalových procesov, varixy, gangrény...
b) neurológia – neuralgia, paréza, cervikokraniálny a cervikobrachiálny syndróm...
c) ortopédia – artrózy,artritídy, podvrtnutia a luxácie, uvoľnenie svalových spazmov, vstrebávanie edémov a výpotkov, lumbago, radiálny a ulnárna epikondylitída, hematómy, morbus Bechterev, tendosynovitída, burzitída, bolestivé poruchy pohyb.systému, poúrazové stavy, vertebrogénne bolesti...
d) kozmetika – alopécia, strie, vrásky...

Kontraindikácie:
- ožiarenie očí, štítnej žľazy, semenníkov, rastových zón, horúčkovité ochorenia , zhubné nádory , gravidita, epilepsia

Žiadne komentáre: