14. 10. 2007

Kaltenborgová metodika

Cvičenia na chrbticu.
Kaltenbornová metodika:
Ide o zostavu cvikov, využívaných najmä pri poruchách chrbtice, na uvolnenie stuhlosti, alebo pri funkčných blokádach chrbtice. Švihové necielené pohyby sú nevhodné, pretože
ich nemožno cieliť segmentovo, a môžu vyvolať nežiaducu reflexnú kontrakciu. Preto všetky cvičenia robíme pomaly, s uvedomením a s dôrazom na dýchanie.
Zostavu tvoria tri cviky vykonávané v štyroch polohách. Tieto zabezpečujú cielený pohyb v danom úseku chrbtice. 1.poloha: spor kľačmo, horné končatiny sa opierajú o 30-40 cm podložku. Precvičujeme dolnú driekovú chrbticu, segment L3-L5.
Pohyb 1. flexia a extenzia so súčastným nádychom a výdychom. 2. rotácia- hlava trup a HK sa vytáčajú striedavo v pravo a v ľavo, s nádychom je rotácia , s výdychom návrat do predchádzajúcej polohy. 3. lateroflexia- pri nádychu vytočíme predkolenie striedavo v pravo a v ľavo so súčastným pohľadom očí cez rameno na päty, s výdychom späť do polohy.
2. poloha: pre strednú a hornú driekovú chrbticu L1-L3 a prechod Th2 spor kľačmo, HK kolmo na podložku a stehná s predkolením a trupom zvierajú pravý uhol. Pohyby sú totožné s cvikmi v 1. polohe
3. poloha: Precvičíme dolnú hrudnú chrbticu Th8- Th12. Opis polohy: podpor klačmo na predlaktí predkolenie zo stehnom v 90º uhle. Predlaktie s ramenom v 90º uhle. HK na podložke. Robíme pohyby ako v prvej polohe.
4. Poloha: Stredná a horná hrudná chrbtica a prechod C-Th Th1-8, podpor v zníženom kľaku poloha plazmo hlava opretá čelom na prekríženom predlaktí. Cviky tie isté ako vo všetkých polohách.

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

podla tohoto popisu si asi tazko niekto zacvici :-( ... bez obrazkov je to bez sance