14. 10. 2007

Spinálne cvičenia (cvičenia na chrbticu)

Jedným z hlavných pohybových mechanizmov na chrbtici je okrem flexii, extenzii, lateroflexii je aj TORZIA- krútivý pohyb ktorý sa vyskytuje fyziologicky aj počas chôdze. Torzný pohyb znamená že sa oba konce chrbtice vytáčajú v protichodnom smere. Torzný mechanizmus preťahuje mäkké tkanivá a udržuje ich tak v potrebnej dĺžke a pružnosti.
Poruchy chrbtice môžu vznikať dôsledkom: Miestnym preťažením, nedostatočným pohybom, zlou koordináciou pohybov.
Mechanické predpoklady cvičenia:
- pomalý rytmus pohybov, doba jednej fázy trvá 5-7sekund,
- pohyb je v oboch smeroch synchronizovaný
- podložka musí byť pevná
- v hodným úvodom je AUTOTRAKCIA, tak že driekovú a krčnú chrbticu pritlačíme k podložke, tak dochádza k predĺženiu chrbtice
Séria cvikov na chrbte:
Základná poloha: Upažiť pokrčmo,( V lakťových kĺboch 90º uhol ) nohy na jednu stopu od seba.
Modifikácie: 1.dolné končatiny ( DK ) spolu, 2. pravá DK prekrížená cez ľavú DK- a opačne, 3. päta pravej DK opretá medzi palcom a druhým prstom ľavej DK a opačne, 4. pravé chodidlo dáme na ľavé koleno a vystriedame, 5. obe DK pokrčené v kolenných kĺboch, DK vytáčame na jednu stranu a súčasne hlavu na opačnú stranu, 6. pokrčené obe DK roznožené od seba na dĺžku predkolenia, 7. pokrčené DK v bedrových kĺboch a kolenných kĺboch
Séria cvikov na bruchu:
Východzia poloha: ľah na bruchu, ruky zložíme pod bradu tak, že ukazovák a prostredník pravej ruky obime zápästie ľavej ruky, DK na jednu stopu od seba. Cvičenie prevádzame tak, že robíme rotáciu chrbtice- kam smeruje brada, tam smerujú aj päty. Modifikácie sú tie isté, ako pi cvikoch na chrbte.
Séria cvikov v sede:
Základná poloha: sed, nohy vystreté, vzdialené od seba na jednu stopu, opierame sa dlaňami vzadu o podložku, prsty smerujú dozadu. Lopatky sú pri sebe, sú pevným bodom a nesmú sa pohybovať.

Žiadne komentáre: