6. 7. 2008

Iradiácia voluntárnej činnosti (dráždenie)

Zvyšovaním sily ( úsilia) vykonávaného pohybu nastáva iradiácia aktivity na viacerých segmentoch miechy ( napr. intenzívny stisk ruky spôsobuje pohyby šijového a mimického svalstva ). Pohyby sa vykonávajú v niekoľkých rovinách , kĺboch súčastne , musia mať diagonálny charakter. Kombinujeme ich napr. aj s bilaterálnymi krížovými cvičeniami .

Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.

Žiadne komentáre: