6. 7. 2008

Facilitácia zrakom

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslovým orgánom. Informácie prichádzajú do CNS prostredníctvom zraku , môže čiastočne nahradiť ostatné aferentné podnety. Využíva sa predovšetkým u ochorení kde je postihnutý mozoček, vestibulárny aparát alebo sú postihnuté zadné miechové povrazce (porucha hĺbkovej citlivosti).

Žiadne komentáre: