6. 7. 2008

Slovná stimulácia

Usilujeme sa ňou zvýšiť koncentráciu pacienta na činnosť. Správne povely podnecujú pacienta k sústredenosti a tým k vyšším výkonom. Povely musia byť stručné, jasné a mali by ho motivovať a povzbudzovať . Môžeme tu zaradiť aj facilitáciu zvukom , hudbou, ktorá sa uplatňuje napríklad u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Súvisiace odkazy
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

Žiadne komentáre: